News & Announcements

poster

Welcome to your New TeamPage

by TeamPages Admin, 2018-10-01T21:21:38.000-07:00October 01 2018, at 09:21 PM PDT

Giải mã giấc mơ thấy mìn và con số may mắn cho bạn

Mìn với tên gọi đầy đủ là mìn quân dụng. Đây là một dụng cụ nổ, một vũ khí nguy hiểm của chiến tranh. Mìn phải bố trí ở những vị trí cố định. Ngay khi có sự tác động từ bên ngoài dù là trực tiếp cũng như gián tiếp thì mìn cũng có th... [more]

Team Record

wins

0

losses

0

ties

0

Schedule

 

Photo Albums

No photos are uploaded at the moment.
kinzu haven't uploaded any videos yet.